Nasze rynki

 • Informujemy, że z dniem 30 maja 2016 będziemy dokonywać zmian spreadów oraz wysokości depozytów zabezpieczających.
   
  Dodatkowe informacje o spreadach, proszę kliknąć tutaj.
  Dodatkowe informacje o wysokości depozytu zabezpieczającego, proszę kliknąć tutaj

  Akcje

  Akcje

  Indeksy giełdowe

  Indeksy giełdowe

  Metale

  Metale

  Waluty (FOREX)

  Waluty (FOREX)

  Branże

  Sektory

  Stopy procentowe

  Stopy procentowe

  Towary

  Towary

  Obligacje

  Obligacje