Akcje

 • Rachunek CFD w City Index umożliwia inwestorom indywidualnym przeprowadzanie transakcji CFD na tysiącach akcji z całego świata. Poza rynkiem akcji z giełdy w Warszawie, dostępne są ceny wielu spółek notowanych w USA, Europie, Azji i Australii.

  Kluczowe cechy transakcji na rynkach akcji:

  • Prowizja na akcje od 0,05%: akcje europejskie: 0,05%, akcje brytyjskie: 0,05%, akcje USA: 0,1%, akcje polskie: 0,2%
  • niskie prowizje transakcyjne
  • kwotowania odzwierciedlające spread i płynność rynkową,
  • lewar, maksymalnie 25:1,
  • możliwość otwierania pozycji na wzrost i spadek cen,
  • korekta z uwagi na dywidendy**.

  **) Więcej szczegółów na temat wysokości dostosowania rachunku klienta o dywidendę znajduje się w warunkach ogólnych.

  Przykład transakcji CFD na akcjach

  Cena akcji KGHM jest aktualnie na poziomie 180 zł, a kwotowanie rynku bazowego wynosi 180,5/181zł (cena sprzedaży/cena zakupu).

  Pozycja długa

  Uważasz, iż z uwagi na utrzymujące się wysokie ceny miedzi na giełdach KGHM ogłosi wyniki znacznie lepsze od oczekiwań analityków. Tym samym cena wzrośnie. Decydujesz się na otwarcie długiej pozycji, czyli kupujesz 100 CFD po 181 zł.
  Twoje przypuszczenia były słuszne i akcje KGHM dynamicznie rosną. Osiągają poziom 195 zł i decydujesz się zamknąć pozycję z zyskiem. Kwotowanie na rynku bazowym wynosi 195/195,5zł. Zamykasz pozycję - sprzedajesz 100 CFD po 195.
  Wynik transakcji: Twój zysk to 1400 zł= (Cena zamknięcia pozycji 195 zł - cena otwarcia pozycji 181zł) x 1.000 CFD

  Scenariusz alternatywny: Z poziomu otwarcia pozycji (181 zł) ceny spadają do 165 zł i decydujesz się zamknąć pozycję ze stratą.

  Wynik transakcji: Twoja strata to 1600 zł = (Cena zamknięcia pozycji 165 zł - cena otwarcia pozycji 181 zł) x 1.000 CFD

  Pozycja krótka

  Uważasz, iż ceny miedzi zaczną dynamicznie spadać, co pociągnie ze sobą w dół kurs akcji KGHM. Decydujesz się więc na otwarcie krótkiej pozycji, czyli sprzedajesz 100 CFD po 180,5.

  Twoje przypuszczenia były słuszne i akcje KGHM dynamicznie spadają. Osiągają poziom 160 zł i decydujesz się zamknąć pozycję z zyskiem. Kwotowanie na rynku bazowym wynosi 159/160 zł. Zamykasz pozycję - kupujesz 100 CFD po 160 zł.

  Wynik transakcji: Twój zysk to 2050 zł= (Cena otwarcia pozycji 180,5 zł - cena zamknięcia pozycji 160 zł) x 1.000 CFD

  Scenariusz alternatywny: Z poziomu otwarcia pozycji (180,5 zł) ceny rosną do 200,5 i decydujesz się zamknąć pozycję ze stratą.

  Wynik transakcji: Twoja strata to 2050 zł = (Cena otwarcia pozycji 180,5 zł - cena zamknięcia pozycji 200,5 zł) x 1.000 CFD

  Celem uproszczenia powyższych przykładów usunięto element finansowania.