CFD versus FOREX

 • W City Index oferujemy naszym Klientom zarówno transakcje Forex jak i CFD. Dostęp do wspomnianych rynków zapewniamy poprzez nasze innowacyjne platformy transakcyjne, które zostały stworzone w taki sposób aby umożliwić Ci maksymalizowanie swojego potencjału inwestycyjnego.

  Fundamenty rynku Forex i CFD są właściwie podobne. Jednak rynki te (instrumenty) mają kilka kluczowych różnic. Właśnie dlatego do każdego z wymienionych instrumentów oferujemy inne platformy.

  Celem niniejszej sekcji jest wskazanie głównych różnic, aby pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej rodzaju rachunku.

  Główne różnice:

  Zakres rynków: Poprzez CFD uzyskasz dostęp do szerokiego wachlarza rynków włączając indeksy, akcje, forex, towary, obligacje, stopy procentowe. Natomiast nasze platformy Forex’owe zapewniają dostęp tylko do kilkudziesięciu par walut.

  Platformy transakcyjne: W City Index oferujemy dostęp do kilku platform transakcyjnych (instalowalnych, opartych na przeglądarce oraz aplikacji na urządzenia mobilne). Dla rachunków Forex dostępna jest platforma MT4. Dodatkowo poprzez swój rachunek Forex możesz korzystać zarówno z MT4, jak i ze wszystkich funkcji i narzędzi dostępnych poprzez pozostałe nasze platformy. Sugerujemy odwiedzić naszą sekcję na temat dostępnych platform transakcyjnych.

  Prowizje: W CFD prowizje transakcyjne pobierane są tylko od transakcji na rynkach akcyjnych. Na innych instrumentach CFD nie pobieramy prowizji, ale nieznacznie poszerzamy spread. Podobnie jest na rynku Forex.

  Stop Loss Gwarantowany: Ta opcja dostępna jest jedynie na platformie CFD. Na rynku Forex obowiązują standardowe zlecenia stop loss.

  Wielkości transakcyjne: Inne są jednostki transakcji na CFD, a inne na Forex. Prosimy zapoznaj się z tabelą poniżej.

  Poziom Dźwigni: W City Index możesz przeprowadzać transakcje na Forex wybierając lewar pomiędzy 20:1 a 100:1.

  Wyliczenie Depozytu Zabezpieczającego/Lewara: Na rynku Forex wartości te będą zazwyczaj podane jako wartość dźwigni, np. 100:1. Tymczasem dla CFD są to wartości w % jako ułamek pełnej wartości pozycji, np. 0,5%.

  W City Index staramy się sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Uważamy, że osobna oferta Forex i CFD daje większą możliwość wyboru w zakresie liczby rynków oraz elastyczności w transakcjach.

   

    Forex CFDs
  Wybór rynków 37 par walutowych ponad 10,000 instrumentów m.in. akcje, indeksy,waluty, towary
  Prowizje brak tylko rynki akcji
  Szerszy spread tak tylko rynki nieakcyjne
  Jednostka transakcyjna w jednostkach waluty bazowej CFD
  Minimalna jednostka transakcyjna 1000 jednostek waluty bazowej 1 CFD
  Prezentacja depozytu/dźwigni współczynnik dźwigni np. 100:1 procent np. 1%
  Dostępne platformy instalowalna i webowa webowa
  Zlecenia do zarządzania ryzykiem standardowe narzędzia, wliczając zlecenie Stop Loss standardowe narzędzia oraz gwarantowany Stop Loss
  Rachunek Demo tak tak

  Przykłady najważniejszych różnich między kontraktami CFD a rynkiem Forex.

  Dwie najważniejsze różnice w funkcjonowaniu CFD i Forex związane są z wielkością transakcji i dźwigni finansowej. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat tych różnic.

  Przykłady jednostek transakcyjnych i wartości nominału transakcji

  Mechanizmy odpowiadające za jednostki transakcyjne i nominały odpowiadające wartościom transakcji różnią się między rachunkami CFD i Forex. Transakcje Forex przeprowadza się w jednostce waluty bazowej. W City Index minimalnie jest to 1000. W terminologii Forex można również znaleźć pojęcia lot (100.000), minilot (10.000) i mikrolot lub microlot (1.000).

  W CFD przeprowadza się transakcje daną ilością kontraktów, np. 1 lub 2 lub 1000 CFD.

  Jednostki transakcyjne CFD

  Przykładowo, inwestor chce kupić 1000 akcji spółki ABC poprzez transakcję CFD. Cena jednej akcji ABC to 5,51 zł. Kupuje więc 1000 CFD po 5,51. Po otwarciu pozycji jego zyski/straty będą się zmieniały po każdym jednogroszowym ruchu akcji ABC. Całkowity zysk lub strata jest obliczana jako różnica między wartością pozycji w momencie otwarcia pozycji i jej wartością w momencie zamknięcia uwzględniając inne koszty jeżeli występują (takie jak prowizja czy finansowanie).

  Wartość nominału transakcji CFD akcji ABC wynosi 5510 złotych (1000 CFD x 5,51 zł).

  Jednostki transakcyjne Forex

  Każda transakcja walutowa jest zawierana w jednostkach waluty bazowej i ta właśnie wielkość jest ilością jaką inwestor kupuje lub sprzedaje na rynku.

  Przykładowo inwestor chce kupić USD/CAD ponieważ uznał, że dolar amerykański umocni się (zyska) w stosunku do dolara kanadyjskiego. Decyduje się kupić 100.000 np. po 0,9900. Dla każdego wzrostu USD/CAD o 0,0001, zyskuje 0,0001 x 100.000.

  Nominalna wartość transakcji wynosi 99.000 dolarów kanadyjskich (100.000 x 0,9900).

  Przykłady dźwigni

  Dla naszych głównych produktów (CFD i Forex) sposób prezentacji lewara i wyliczania współczynnika depozytu zabezpieczającego nie jest identyczny.

  Transakcje CFD

  Wartość pobranego depozytu dla transakcji CFD jest wielkością w % w stosunku do pełnej wartości pozycji.

  Przykładowo przy sprzedaży 1000 CFD na akcje spółki ABC notowanej po 5,49 zł i o wspólczynniku depozytu zabezpieczjącego równemu 10%, z rachunku inwesotra zostanie pobrany depozyt o wartości 549 złotych (1000 x 5,49 x 10%).

  Transakcje Forex

  Dla Forex w City Index kalkulacja wartości depozytu zabezpieczającego pobieranego pod transakcję jest inna niż w CFD. Każda transakcja walutowa jest zawierana z ustalanym przez inwestora współczynnikiem dźwigni np. 100:1.

  Współczynnik dźwigni odgrywa najważniejszą rolę w obliczaniu wartości pobranego depozytu. Dzięki możliwości samodzielnego ustalania wysokości dźwigni inwestor ma większą kontrolę nad swoimi transakcjami i ryzykiem. Jest to najważniejsza różnica w zakresie wielkości dźwigni pomiędzy rachunkiem Forex i rachunkiem CFD w City Index.

  Przykładowo, inwestor chce kupić 10.000 GBP/USD. Kurs to 1,5850. Inwestor dycyduje się na lewar 100:1. Z rachunku zostanie pobrany depozyt o wartości 158,50 USD (10.000 x 1,5850 / 100). Jeżeli zdecyduje się na dźwignię 100:1, to depozyt zabezpieczający wyniesie 158,50 USD (10.000 x 1,5850 / 100).