Seminaria i Webinaria

 • Aktualnie nie mamy zaplanowanych żadnych szkoleń. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony z materiałami wideo. 

   
   
   
   
   
   

  Notatka:
  Przedmiotowe bezpłatne seminaria i webinaria, informacje przekazywane na nich oraz niniejszy materiał (razem zwane „Materiałem szkoleniowym”), w żadnym przypadku nie może być traktowany jako wydana przez City Index Limited rekomendacja lub oferta sprzedaży lub jako rekomendacja lub też zachęcenie do kupna jakiegokolwiek papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego. Ponadto fakt dystrybucji Materiału szkoleniowego lub opieranie swojej aktywności na Materiale szkoleniowym nie mogą być rozumiane jako zawarcie jakiejkolwiek umowy, czy wejście w jakąkolwiek inną relację. Materiał szkoleniowy nie jest osobistą rekomendacją. Powinni Państwo zasięgnąć niezależnej porady, czy spekulowanie na jakimkolwiek z wymienionych w Materiale szkoleniowym rynku jest dla Państwa odpowiednie oraz czy Państwa zdolność do oszacowania związanego ryzyka w tym zakresie jest właściwa. Ponadto, w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć niezależnej porady w zakresie Państwa sytuacji podatkowej oraz podatkowych i księgowych charakterystyk lub konsekwencji każdej z transakcji. City Index nie gwarantuje oraz nie stanowi, iż Materiał szkoleniowy jest właściwy, kompletny, nie wprowadza w błąd lub iż odpowiada celowi, do którego był przeznaczony. City Index nie gwarantuje również oraz nie stanowi, iż na zapisach i zawartości merytorycznej Materiału szkoleniowego powinno się opierać jakiekolwiek działania. City Index może z uwagi na zwykły rodzaj prowadzenia swojej działalności utrzymywać pozycje w aktywach wskazanych w Materiale szkoleniowym.

  Kontrakty na różnicę ("CFD") są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć początkowe nakłady. Dlatego też, CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje o produktach City Index znajdują się na stronie www.cityindex.pl.

  City Index świadczy usługi w zakresie CFD. Jest uprawniony i nadzorowany przez Urząd Nadzoru Działalności Sektora Finansowego (FCA). Nr rejestru FCA: 113942. City Index Limited jest podmiotem zarejestrowanym w Anglii i Walii pod numerem: 1761813 z siedzibą w Park House, 16 Finsbury Circus, Londyn, EC2M 6XB.

  City Index zastrzega sobie prawo: do odrzucenia zapisu osoby zainteresowanej uczestnictwem w seminarium i/lub zmiany programu seminariów i/lub Materiału szkoleniowego i/lub rezygnacji z organizacji seminariów i webinariów bez uprzedzenia i bez podania przyczyny.

  Niektóre z informacji i linków ujętych na tej stronie mogą kierować do komercyjnych stron internetowych, np. oferujących seminaria inwestycyjne. Umieszczenie linku na niniejszej stronie nie jest zachętą czy rekomendacją kupna danego produktu czy usługi.