Co to jest dźwignia finansowa?

 • W przeciwieństwie do tradycyjnych form inwestowania, CFD dają możliwość zawierania transakcji po wpłaceniu jedynie niewielkiej części pełnej wartości transakcji. 

  Przykład wykorzystania dźwigni finansowej w transakcji CFD: PKO BP

  Załóżmy, że jedna akcja PKO BP jest wyceniana na giełdzie w Warszawie po 45 zł, Ty chcesz kupić 1000 akcji. Do takiej transakcji potrzebujesz 45.000 zł (45 zł x 1000 akcji). Dodatkowo musisz pokryć koszty związane z prowizją za transakcję.

  W przypadku transakcji CFD na PKO BP o tej samej wartości nie musisz dysponować całą kwotą 45.000 zł. Wystarczy, że zdeponujesz 7,5% tej kwoty, czyli 4.500 zł. Identycznie jak na rynku akcji, musisz jeszcze pokryć koszty związane z prowizją za transakcję.

  Wysokość depozytów zabezpieczających w City Index różni się w zależności od akcji czy klasy aktywów. Najbardziej popularne polskie walory będą miały depozyty zabezpieczające na poziomie od 7,5% lub więcej, główne zagraniczne indeksy - od 0,5%, transakcje CFD na rynku Forex - od 0,5%. Przy okazji zagadnienia dźwigni finansowej warto zapoznać się z pozycją - dzienna opłata za finansowanie. Więcej informacji o warunkach finansowania i opłatach.

  Możliwość zwielokrotnienia zysków

  W CFD wpłacasz tylko ułamek całej wartości transakcji, a ewentualne zyski lub straty będą liczone od pełnej wartości pozycji. W powyższym przykładzie transakcji CFD na akcje PKO BP, gdyby kurs zmienił się o 10% zgodnie z Twoimi założeniami, zyskałbyś 4.500 zł, czyli  100% w stosunku do zainwestowanego kapitału.

  Ryzyko zwielokrotnienia strat

  Jeżeli w przykładzie CFD na PKO BP kurs akcji odwróciłby się przeciwko Twoim założeniom i spadł o 10%, poniesiesz stratę wysokości 4.500 zł, czyli 100% zainwestowanego kapitału. Działając w oparciu o dźwignię finansową Twoje straty mogą przekroczyć wartość początkowego depozytu zabezpieczającego. W tym miejscu sugerujemy zapoznanie się z oferowanymi w City Index narzędziami zarządzania ryzykiem.