Czym są transakcje CFD?

 • Kontrakt na różnice kursowe (CFD - z ang. Contract For Difference) to umowa pomiędzy dwoma stronami, które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji.

  CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom wykorzystanie ruchów cen instrumentów bazowych, bez konieczności ich posiadania.

  Kontrakty na różnice można wykorzystywać w transakcjach zarówno na wzrost jak i spadek kursów. CFD pozwalają na osiągnięcie zysków podczas spadków cen. Zajmując pozycje krótkie (na spadek) najpierw sprzedajesz a potem kupujesz. Otwierając krótkie pozycje możesz również zabezpieczać swój portfel, np. akcji, kompensując ewentualne straty na tradycyjnym rynku poprzez CFD. Do dyspozycji jest kilkanaście tysięcy rynków. Oferujemy kwotowania akcji, indeksów, walut (rynku Forex), towarów, surowców i innych instrumentów. Zobacz przykład przedstawiający transakcje CFD w City Index.

  CFD wykorzystują dźwignię finansową (tak zwany lewar). Pozwala ona otworzyć pozycję posiadając jedynie niewielką część jej całkowitej wartości. Deponujesz ułamek kwoty transakcji, nazywany depozytem zabezpieczającym, a dysponujesz pełną wartością pozycji. Tym samym możesz zwielokrotnić zyski w przypadku gdy właściwie przewidzisz zmiany na rynku. W przeciwnym przypadku możesz ponieść straty, których wysokość może przekroczyć wartość wpłaconego depozytu zabezpieczającego. Więcej informacji na temat dźwigni finansowej znajdziesz tutaj.

  Przykład krótkiej sprzedaży z depozytem 1000 PLN

  Przykład krótkiej sprzedaży z depozytem 1000 PLN:

  Cechy kontraktów CFD:

  Transakcje na wzrost i spadek kursów

  W transakcjach CFD, jeżeli przewidujesz wzrost kursów, otwierasz pozycję długą, czyli kupujesz. Jeżeli natomiast przewidujesz spadek kursów, zajmujesz pozycję krótką, czyli sprzedajesz. Podsumowując, otwarcie długiej pozycji to transakcja kupna, a krótkiej to transakcja sprzedaży. Zamknięcie pozycji następuje poprzez dokonanie transakcji przeciwnej, zatem celem zamknięcia pozycji długiej sprzedajesz, a pozycji krótkiej - kupujesz.

  Zabezpieczenie portfela

  Jeżeli obawiasz się, że Twoje inwestycje na tradycyjnym rynku mogą stracić na wartości, możesz wykorzystać kontrakty CFD do skompensowania potencjalnych strat, zajmując krótką pozycję. Załóżmy, że posiadasz 100 akcji PEKAO. Możesz zająć krótką pozycję na 100 kontraktach CFD na PEKAO. Jeżeli kurs PEKAO spadnie, stracisz na akcjach, ale jednocześnie zyskasz na krótkiej pozycji CFD. Wielu inwestorów wykorzystuje CFD właśnie w taki sposób. Hedging tego typu jest szczególnie popularny na rynkach, które cechuje duża zmienność.

  Dostęp do rynków 24 godziny na dobę

  Wiemy, jak ważny jest stały dostęp do rachunku i możliwość zawierania transakcji o każdej porze i w każdym miejscu. Zwłaszcza jeżeli sytuacja na rynku zmienia się w szybkim tempie. Dlatego zapewniamy nieograniczony dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ponadto wiele naszych rynków jest otwartych 24 godziny na dobę, w tym rynki głównych światowych indeksów. Tym samym możesz prowadzić obrót kontraktami CFD nawet wtedy, gdy rynki bazowe są zamknięte.

  Wysoka dźwignia finansowa (lewar)

  Transakcje CFD oparte są na depozycie zabezpieczającym. Jest to ułamek pełnej wartości transakcji, który należy zdeponować celem otwarcia pozycji. Jeżeli depozyt zabezpieczający to 10%, to Twoja dźwignia finansowa wynosi 10:1. Dla większości głównych par walut City Index oferuje lewar na poziomie 200:1.

  Dźwignię możesz zastosować celem zwiększenia potencjalnego zysku z inwestycji, ponieważ pełna ekspozycja znacznie przewyższa wartość samego depozytu zabezpieczającego. Jednakże jeżeli ceny zwrócą się przeciwko Twojej pozycji, możesz ponieść straty, które przekroczą wartość Twojej pierwotnej inwestycji. Powinieneś upewnić się, iż w pełni rozumiesz ponoszone ryzyko, a w razie konieczności zasięgnąć niezależnej porady. Istotnym elementem przeprowadzania transakcji CFD w City Index, jest fakt, iż oferujemy szeroki wachlarz narzędzi zarządzania ryzykiem. Służą one do zabezpieczania transakcji przed potencjalnymi stratami.

  Tysiące rynków na jednej platformie

  City Index oferuje kontrakty CFD na tysiące instrumentów finansowych, w tym CFD na akcje, indeksy, waluty, towary, stopy procentowe i sektory. Kontrakty CFD pozwalają w bardzo krótkim czasie angażować się w obrót na wszystkich głównych giełdach i rynkach pozagiełdowych świata, w tym między innymi w Polsce i pozostałych rynkach Europy, USA, Azji, Australii. Nasze prowizje i spready należą do najniższych na rynku. W przypadku głównych indeksów oferujemy 1 punkt spreadu, na rynku Forex oferujemy zmienne i stałe spready (np.1 pips stałego spreadu na EUR/USD), a np. na polskich akcjach nie narzucamy prowizji minimalnej, co oznacza, że efektywnie kosztowo można przeprowadzać transakcje CFD nawet na jedną akcję. Tutaj znajdziesz wykaz instrumentów, dla których oferujemy CFD.