Jak zarządzać ryzykiem?

 • Cechą kontraktów CFD jest możliwość maksymalizacji zaangażowania wpłacając jedynie niewielką część łącznej wartości transakcji i nie zmniejszając wartości ekspozycji na rynku bazowym.

  Oznacza to, że jeżeli sytuacja na rynkach będzie się kształtować po Twojej myśli, zwielokrotnisz zyski. Jednakże, jeżeli źle przewidzisz trendy rynkowe, możesz zwielokrotnić straty.

  City Index oferuje szeroki wachlarz narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem. Te narzędzia to m.in. zlecenia stop loss, zlecenia trailing stop oraz gwarantowane zlecenia stop loss. Więcej informacji znajdziesz w dziale "Nauka inwestowania".

  Korzystając z odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem możesz ograniczyć potencjalne straty bez jednoczesnego ograniczania potencjału zysku.

  Zlecenia trailing stop

   Trailing stop, zwane również ruchomym stop lossem to skuteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem, które pomoże Ci zminimalizować potencjalne straty bez konieczności ustawiania limitu na Twoje potencjalne zyski.

  Trailing stop zostaje wykreowane przez ustawienie zlecenia stop w taki sposób, aby zmieniało Twoją pozycję o specyficzną ilość punktów odpowiednio do sytuacji na rynku. Jeśli pozycja zmieniła się na Twoją korzyść, trailing stop zmieni się adekwatnie ze zmianami na rynku, zamykając pozycję tylko w przypadku, gdy sytuacja na rynku zmieni się o określoną ilośc punktów na Twoją niekorzyść.

  Trailing stop na sprzedaż zostanie złożony na pozycji niższej o określoną ilość puntków od ceny rynkowej. W sytuacji, w której ceny rynkowe pójdą w górę, wysokość stopu również się podwyższy o określoną ilość punktów. W przypadku, gdy ceny spadną, wysokość stopu zostanie na tej samej pozycji i zlecenie sprzedaży zostanie wykonane, gdy cena osiągnie wskazany poziom.

  Trailing stop na zakup jest odbiciem lustrzanym wyżej wspomnianego trailing stop na sprzedaż i jest bardziej zalecany do używania przy inwestycjach na rynkach o tendencji spadkowej.

  Trailing stop jest bardziej elastycznym narzędziem niż standardowe zlecenie stop loss, jako że automatycznie dostosowuje się do kierunku cen na rynku i nie musi być manualnie zmieniane, jak to jest w przypadku zlecenia standardowego stop loss.

  Tak, jak w przypadku standardowych zleceń stop loss, zlecenie trailing stop nie jest gwarantowane – dlatego też w przypadku luki na rynku Twoje zamówienie może nie zostać zamknięte na określonej cenie. Zamiast tego, zostanie ono zamknięte na najlepszej możliwej cenie, którą nasz system w danym momencie będzie mógł zaoferować. Ważne jest, aby zanotować, że ta cena może być gorsza niż uprzednio przez Ciebie określona.

  Standardowe zlecenia stop loss

  Stosowanie zleceń stop loss obniża ryzyko inwestycyjne. Po osiągnięciu wskazanego poziomu cen pozycja zostaje zamknięta, a strata nie jest pogłębiana. Tym samym, jeżeli sytuacja nie rozwija się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, zlecenie stop loss ograniczy ewentualne straty lub uchroni Cię przed utratą wypracowanego zysku. Standardowe zlecenia stop loss nie są jednak niezawodne. Na rynkach występują sytuacje, kiedy takie zlecenie może zostać zrealizowane po cenie znacznie gorszej niż wskazana przez Ciebie w zleceniu.

  Jeżeli na rynku powstanie luka cenowa, Twoja pozycja zostanie zamknięta po pierwszej dostępnej cenie, która może się różnić na niekorzyść w stosunku do wskazanej przez Ciebie w zleceniu.

  City Index oferuje nieodpłatne standardowe zlecenia stop loss dla wszystkich instrumentów finansowych, jakie obejmuje Twój rachunek transakcyjny. Więcej informacji znajdziesz na platformie transakcyjnej pod ikoną notesu (Informacje o rynku). Poziom złożonego już zlecenia stop loss można modyfikować przed jego aktywacją.

  Gwarantowane zlecenia stop loss

  Gwarantowane zlecenia stop loss są najskuteczniejszym narzędziem zarządzania ryzykiem. Działają w taki sam sposób, jak standardowe zlecenia stop loss, z tą różnicą, że dają gwarancję zamknięcia pozycji po cenie ustalonej przez inwestora - niezależnie od sytuacji na rynku bazowym. Po potwierdzeniu złożenia zlecenia gwarantowanego pobieramy niewielka opłatę. Opłaty różnią się w zależności od rynku. Dodatkowo, zlecenia gwarantowane można złożyć w pewnej minimalnej odległości od bieżącej ceny rynkowej. Wszelkie informacje znajdują się na platformie pod ikoną notesu (Informacje o rynku).

  Przykład Poland20

  Kupujesz 1 CFD na główny warszawski indeks po 2700 punktów. Uznajesz kurs 2650 punktów jako maksymalny poziom akceptowalnej przez Ciebie straty. Spadek do poziomu 2650 odpowiada potencjalnej stracie w wysokości 50zł (50 punktów x 1 CFD). Celem zagwarantowania sobie wykonania zlecenia po wskazanej cenie niezależnie od sytuacji rynkowej złóż zlecenie gwarantowane na poziomie 2650.

  W wyniki publikacji niekorzystnych danych o inflacji większość akcji w Warszawie spada. Tym samym spada również indeks. Sesja kończy się na poziomie 2660. Niestety dodatkowo, już po zamknięciu giełdy w Warszawie, znacznie spadają akcje w USA po ogłoszeniu słabych wyników sektora technologicznego. Następnego dnia rano Poland20 otwiera się (luką cenową) na poziomie 2600.

  W tym przypadku złożone przez Ciebie zlecenie gwarantowane powoduje, że poziom wykonania Twojego zlecenia jest gwarantowany. Twoja strata wynosi 50 zł. Gdyby złożone zostało standardowe zlecenie stop loss zostałoby ono wykonane po pierwszej dostępnej cenie po luce cenowej czyli 2600. Wtedy Twoja strata wyniosłaby 100 zł.

  Uwaga: gwarantowane zlecenia stop loss nie są dostępne dla wszystkich CFD w City Index. Celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zalecamy rozważyć składanie gwarantowanych zleceń stop loss lub jeżeli na danym rynku nie są one dostępne - zwykłych zleceń stop loss, już na etapie otwierania pozycji.

  Poziom złożonego już gwarantowanego zlecenia stop loss można modyfikować przed jego aktywacją w zakresie minimalnego wymaganego odstępu od bieżącej ceny rynkowej.

  Hedging przy użyciu CFD

  Kontrakty CFD dają możliwość zajmowania pozycji na spadek cen (tj. otwierania krótkich pozycji) i tym samym osiągania zysków podczas trendów spadkowych. CFD są więc często wykorzystywane przez inwestorów jako "ubezpieczenie". Otwarcie krótkiej pozycji CFD służy kompensowaniu strat w portfelu inwestycyjnym innym niż CFD, gdzie inwestor nastawiony jest na wzrost wartości aktywów. Przykładowo, jeżeli posiadasz długoterminowy portfel akcji na giełdzie, który chcesz utrzymać, ale uważasz, że w perspektywie krótkoterminowej Twoje akcje mogą spadać, możesz wykorzystać kontrakty CFD do ograniczenia krótkoterminowych strat.

  Jeżeli otworzysz krótką pozycję w CFD na akcje, które posiadasz, Twoja strata na portfelu akcji będzie ograniczona przez zysk wypracowany na krótkiej pozycji CFD. Dowiedz się więcej o cechach transakcji CFD.

  Niewystarczający poziom depozytu zabezpieczającego

  W sytuacji gdy łączna wartość wszystkich środków na rachunku nie jest wystarczająca do pokrycia 50% łącznego depozytu zabezpieczającego (sumy wszystkich wymaganych depozytów zabezpieczających) City Index ma prawo zamknąć - jeżeli jest to możliwe - wszystkie Twoje otwarte pozycje.

  Wskazany poziom 50% może zostać zmieniony. Celem upewnienia się, jak funkcjonuje opisany powyżej mechanizm sugerujemy skontaktowanie się Biurem Obsługi Klienta oraz zapoznanie się z wiążącym dokumentem: "Główne cechy usługi".

  Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacją o ryzyku zawartą w dokumencie "Zasady i Warunki".