Rodzaje CFD

 • W odniesieniu do większości instrumentów oferujemy dwa rodzaje kontaktów CFD: nie posiadające daty wygaśnięcia oraz oparte na rynkach futures z datą wygaśnięcia.

  CFD - bez daty wygaśnięcia

  Znakomita większość oferowanych przez nas CFD nie ma daty wygaśnięcia. CFD tego typu zazwyczaj charakteryzują się wąskimi spreadami. Dostępne są dla wielu instrumentów, w tym akcji, indeksów, walut (czyli rynku Forex), metali i innych aktywów.

  W przypadku CFD na akcje pobieramy prowizję od pełnej wartości transakcji, w przypadku otwarcia i zamknięcia pozycji. Dla pozostałych rynków nie naliczamy prowizji transakcyjnej. Podsumowując, istotne cechy CFD bez daty wygaśnięcia to:

  • wąskie spready,
  • korekta z uwagi na dywidendę**,
  • dzienne finansowanie,
  • zyski/straty realizowane w chwili zamknięcia pozycji.

  CFD - na kontrakty futures

  W CFD tego typu nie pobieramy prowizji transakcyjnych. Dodatkowo pozycje na CFD bez wygaśnięcia nie są korygowane o dywidendę**. Nie ma również korekt z uwagi na dzienne finansowanie. Wszystkie koszty są uwzględnione w spreadach. Tym samym spready na CFD bez daty wygaśnięcia są szersze. Podsumowując, istotne cechy CFD na kontrakty futures to:

  • szersze spready niż w przypadku CFD bez daty wygaśnięcia,
  • brak korekty z uwagi na dywidendę**,
  • brak dziennego finansowania,
  • zyski/straty realizowane w chwili zamknięcia pozycji lub po kursie wygaśnięcia kontraktu,
  • możliwość rolowania kontraktów na kolejną serię*.

  *) opłata wynosi zwykle połowę spreadu transakcyjnego

  **)Więcej szczegółów na temat wysokości dostosowania rachunku klienta o dywidendę znajduje się w umowie.