Co to jest dźwignia?

 • Jedną z podstawowych korzyści związanych z transakcjami Forex jest potenciał wykorzystania dźwigni fianansowej. W City Index, dźwignia finansowa (inna nazwa to lewar) pozwala na kontrolowanie pozycji o relatywnie dużej wartości przy stosunkowo niewielkim wkładzie zwanym depozytem zabezpieczającym. Jeżeli więc ceny zmieniają się na Twoją korzyść, Twoje potencjalne zyski mogą być znacznie większe niż posiadane środki. Inwestując w waluty bez wykorzystania dźwigni finansowej taka sytuacja nie miałaby miejsca. 

  Jeżeli więc ceny zmieniają się na Twoją korzyść, Twoje potencjalne zyski mogą być znacznie większe niż posiadane środki. Inwestując w waluty bez wykorzystania dźwigni finansowej taka sytuacja nie miałaby miejsca.

  Ta sama zasada, która pozwala zwilokrotnić zyski, może potęgować straty. To główne ryzyko operowania na bazie dźwigni finansowej.

  Jak działa lewar?

  Używając dźwigni finansowej masz możliwość otwierania pozycji o znacznie większej wartości niż posiadany kapitał na rachunku. Przed wprowadzeniem do zagadnienia lewara, warto wspomnieć iż w City Index umożliwiamy wybór poziomu dźwigni fiansowej. Pozwalamy inwestorom ustawić preferowany przez siebie poziom lewarowania – od 20:1 do 200:1. Co odpowiada wartości depozytu zabezpieczającego pomiędzy 5%, a 0,25%.

  W transakcjach Forex w City Index prezentujemy wartość dźwigni jako stosunek wartości pełnej otwartej pozycji do kapitału który był konieczny do jej otwarcia, a następnie utrzymania. Np. stosunek 50:1 oznacza, że do otwarcia pozycji niezbędny był depozyt zabezpieczający o wartości 2% (1/50 = 0,02 lub 2%). Podsumowując, depozyt zabezpieczający to środki, które należy mieć na swoim rachunku do otwarcia i utrzymania pozycji na danej parze walutowej.

  Z możliwością otwierania i utrzymywania pozycji wielokrotnie większych niż kapitał inwestora związana jest opłata za finansowanie. Pobierana jest ona od pełnej wartości pozycji wliczając kwotę która nie była pokryta depozytem zabezpieczającym. Można powiedzieć, że została ona „pożyczona” celem otwarcia i utrzymania transakcji. Mechanizm ten można więc porównać do działania kredytu hipotecznego i opłat z tym związanych.

  W oparciu o kursy par walutowych Twój rachunek City Index automatycznie i w czasie rzeczywistym oblicza wartość depozytu zabezpieczającego. Tym samym zmiany kursów na rynku wpływają na wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego. Taka funkcjonalność pozwala na lepsze zarządzanie rachunkiem.

  W City Index pomimo iż przeprowadzasz transakcje na walutach, które nie są notowane w walucie bazowej Twojego rachunku (np. z złotych) to depozyt zabezpieczający będzie przeliczany na walutę bazową Twojego rachunku. Kurs przeliczenia będzie oparty na aktualnych cenach rynkowych.

  Opcja Zmiany Dźwigni

  W transakcach Forex, Klienci City Index sami mogą decydować o wysokości używanej dźwigni finansowej. W ten sposób mają możliwość dopasowania odpowiedniego poziomu lewarowania do własnej strategii i poziomu ryzyka. Inwestor może wybrać między poziomami dźwigni od 20:1 (5% depozytu zabezpieczającego), a 200:1 (0,25% depozytu zabezpieczającego).

  Możliwość zmiany poziomu dźwigni została wprowadzona z myślą o zwiększeniu swobody zawierania transakji Forex i zarządzania ryzykiem. Poniżej przedstawiamy tabelę z poziomami lewarowania i odpowiadającymi im współczynnikami depozytu zabezpieczającego.

   

   Lewar 

   Współczynnik depozytu zabezpieczającego 

  Profil ryzyka 

  20:1  5%  Niższe
  25:1  4%   
  50:1  2%   
  100:1  1%   
  200:1  0,5%  Wysokie

   

  Przykład

  GBP/USD jest notowany po 1,6292/1,6294.

  Decydujesz się na sprzedaż 100.000 GBP/USD po 1,6292 i wybierasz dźwignię na poziomie 50:1. Wymagany depozyt zabezpieczający to równowartość 100.000/50 = 2.000 GBP w USD. 2.000 GBP x 1,6293 (przeliczamy po cenie środkowej spreadu 1,6292 / 1,6294) = 3258,60 USD.

  Wymagany depozyt zabezpieczający to 2.000 GBP lub 3258,60 USD.
  Należy pamiętać, że ten wspomniany depozyt zabezpieczający obliczany jest przez cały czas otwarcia pozycji w czasie rzeczywistym zgodnie z zasadą równania do rynku (ang. mark-to-market). Jest to standardowa procedura na detalicznym rynku Forex. Wysokość depozytu zabezpieczającego będzie więc zmieniać się dynamicznie jednocześnie ze zmianą kursu danej pary walutowej.

  Jeśli środek spreadu pary GBP/USD wzrósłby do 1,6400, to depozyt zabezpieczający wyniesie 2.000 GBP x 1,6400 czyli 3280 USD. Jeśli kurs spadłby do 1,5800, to depozyt zabezpieczający zmniejszy się 3160 USD. 

  Zamknięcie pozycji przy braku pokrycia depozytu zabezpieczającego

  W City Index, zarządzanie ryzykiem oraz pomoc naszym Klientom w zapobieganiu dużym stratom w sytuacji gdy rynek odwraca się przeciwko ich pozycjom, uznajemy za bardzo istotne kwestie. Jeśli wartość Współczynnika Depozytu Zabezpieczającego spadnie poniżej danego Poziomu Depozytu Zabezpieczającego Uzasadniającego Zamknięcie Pozycji (jest różny w zależności od rachunku) nasz system może automatycznie zamknąć Twoje otwarte pozycje. Odbędzie się to po najlepszej dostępnej cenie, aby zapobiec zwiększaniu się strat. Należy pamiętać, iż duża zmienność na runku może wpływać na występować luk cenowych i tym samym na ceny po których Twoje pozycje, będą zamykane.

  Wskaźnik Depozytu Uzasadniającego Zamknięcie jest widoczny po zalogowaniu na platformę transakcyjną. Stanowi on poziom pokrycia depozytów zabezpieczających otwartych pozycji. Wartość wskaźnika może wskazywać:

  Scenariusz 1: Jeżeli Wskaźnik Poziomu Depozytu Zabezpieczającego wynosi ponad 200%, wówczas wyświetlana jest informacja „>200%”. Oznacza to, że Klient posiada więcej niż dwukrotność kwoty wymaganej do utrzymania otwartych pozycji.

  Scenariusz 2: Jeżeli wartość Wskaźnika spadnie poniżej 200%, wówczas wyświetlona będzie odpowiednia wartość w przedziale pomiędzy 100% a 200%.

  Scenariusz 3: Jeżeli wartość Wskaźnika spadnie do lub poniżej Poziomu Depozytu Zabezpieczającego Uzasadniającego Zamknięcie oznacza to, że Klient nie posiada wystarczających środków (w tym zysków i strat na otwartych pozycjach) na swoim rachunku to utrzymania otwartych pozycji. Taka sytuacja, w zależności od Poziomu Depozytu Zabezpieczającego Uzasadniającego Zamknięcie, wywoła całkowite zamknięcie otwartych pozycji klienta. W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na ikonę znaku ostrzegawczego obok wyświetlanego wskaźnika na platformie.