Co to są Transakcje Forex?

 • Forex polega na jednoczesnej wymianie jednej waluty na drugą po ustalonej cenie. Transakcje odbywają się na rynku pozagiełdowym (rynku OTC – over the counter). Forex jest rynkiem o największym wolumenie obrotów, ze średnimi dziennymi obrotami o wartości powyżej 4 bilionów dolarów amerykańskich.

  Wystarczy porównać dzienne obroty nowojorskiej giełdy (około 50 miliardów USD dziennie), żeby łatwo zauważyć jak wielkim rynkiem finansowym jest Forex.

  Transakcje Forex polegają na zakupie jednej waluty przy jednoczesnej sprzedaży drugiej. Głównym celem takich transakcji jest spekulacja. Spadki i wzrosty cen par walutowych spowodowane są wieloma ekonomicznymi i geopolitycznymi czynnikami. Wspólnym celem inwestorów Forex jest osiągnięcie zysku na zmianach wartości jednej waluty względem drugiej.

  W przeciwieństwie do większości rynków finansowych, pozagiełdowy (OTC) rynek Forex nie ma fizycznej lokalizacji i centralnej giełdy. Transakcje odbywają się 24 godziny na dobę za pośrednictwem globalnej sieci firm inwestycyjnych, banków i osób prywatnych. Oznacza to, że ceny walut zmieniają się względem siebie przez cały czas, stwarzając wiele możliwości inwestycyjnych.

  Całodobowy rynek Forex

  Jedną z głównych zalet rynku Forex jest całodobowy dostęp do zmieniających się cen walut - od niedzieli wieczorem do końca dnia w piątek. Pierwsze transakcje Forex mają miejsce w poniedziałek rano w Wellington w Nowej Zelandii, następnie handel odbywa się w Tokyo i Singapurze, a w ślad za nimi w Londynie, aż do zamknięcia banków w Nowym Jorku w piątek wieczorem.

  Całodobowy charakter rynku wspiera jego płynność i zmniejsza skoki cen (sytuacja gdy kwotowanie nagle przeskakuje na inny poziom bez notowań pomiędzy nimi). Na Forex można zawierać transakcje w dowolnym czasie. Jednakże warto pamiętać, iż o pewnych porach dnia, gdy wartość obrotu na rynku spada poniżej średnich dziennych poziomów, spready rynkowe mogą się rozszerzać.

  Dźwignia finansowa

  Transakcje Forex oparte są na dźwigni finansowej, zatem do ich przeprowadzenia wymagany jest niewielki procent całkowitej wartości transakcji. To oznacza, iż potencjalne zyski lub straty w porównaniu do zainwestowanego kapitału mogą być znacznie większe niż w tradycyjnym obrocie na rynkach finansowych. Dowiedz się więcej na temat zarządzania ryzykiem.

  Ceny

  Kurs pary walutowej jest podawany w postaci stosunku jednej waluty do drugiej. Każda para walutowa ma walutę bazową i kwotowaną. Walutą bazową jest pierwsza waluta - po lewej stronie pary walutowej, a walutą kwotowaną jest druga waluta - po prawej stronie pary walutowej.

  Na przykład dla pary EUR/USD, EUR jest walutą „bazową”, a USD walutą „kwotowaną”. Zmiana kursu waluty wynika ze zmiany wyceny wartości jednej waluty w stosunku do drugiej. Jeśli cena EUR/USD spada, oznacza to że waluta kwotowana (dolar amerykański) wzrasta, a waluta bazowa (euro) się osłabia. Natomiast jeżeli EUR/USD rośnie, oznacza to że EUR wzmacnia się, a USD słabnie.

  Kupujesz parę walutową, jeśli uważasz, że waluta bazowa wzmocni się względem waluty kwotowanej. Alternatywnie, sprzedajesz parę walutową, jeśli uważasz, że waluta bazowa osłabi się względem waluty kwotowanej. Niektóre przykłady głównych par walutowych:

  • EUR/USD (wartość 1 euro wyrażona w dolarach amerykańskich)
  • USD/CHF (wartość 1 dolara amerykańskiego wyrażona we frankach szwajcarskich)

  Pipsy

  Pips oznacza procent w punktach (z ang. percentage in points). Większość notowań par walutowych podaje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. W takim przypadku zmiana tego najmniejszego punktu to właśnie ”pips”. Na przykład, jeśli cena EUR/USD wzrośnie z 1.4180 na 1.4200 oznacza to wzrost o 20 pipsów.

  Spread

  Spread, czyli widełki cenowe, to różnica pomiędzy ofertą KUPNA (BID), a ofertą SPRZEDAŻY (ASK) dla danej pary walutowej. Przykładowo dla kwotowania EUR/USD na poziomie 1.4186/89 różnica pomiędzy BID i ASK wynosi 3 pipsy lub 0,0003. Wyjątkiem od tej reguły są pary JPY, które zazwyczaj są podawane z dokładnością do jedynie dwóch miejsc po przecinku. Kurs USD/JPY na poziomie 76,41/44 przedstawia 3 pipsy spreadu.

  Co wpływa na ruchy par walutowych?

  Na ruchy par walutowych wpływ ma wiele różnych czynników, począwszy od transakcji międzynarodowych i przepływów inwestycyjnych po warunki ekonomiczne i polityczne. Wszystko to sprawia, że transakcje Forex są tak interesujące. Ceny zmieniają się szybko, reagując na nowe wiadomości i krótkoterminowe wydarzenia, a z uwagi na dużą płynność rynku fakt ten stwarza wiele możliwości inwestycyjnych.

  Kilka najważniejszych czynników wpływających na zmiany cen na rynku Forex:

  • Wiadomości polityczne i gospodarcze
  • Polityka monetarna
  • Interwencja walutowa
  • Klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, tsunami itd.)